TTS

Om de online lancering van de “De Plastic Wijzer: samen op weg naar circulair plastic” bij te wonen, kunt u hieronder uw gegevens invullen. Klik op de knop “Registreer” om een bevestiging per e-mail te ontvangen .

Programma 7 maart
16.30 uur Start programma onder leiding van Antoin Peeters

16.45 uur Gespreksronde 1:
Hoe bevrijden we onszelf uit de Plastic Paradox?

Vivianne Heijnen (staatssecretaris Infrastructuur & Waterstaat)
Debora van der Zee (General Manager Nutrition North Europe & Plantbased Leader Europe, Unilever)
Louise Vet (em. hoogleraar Evolutionaire Ecologie (WUR) en oud-directeur Nederlands Instituut voor Ecologie)
Henk van Harn (Directeur Merchandising & Sourcing, Albert Heijn)
Aniek Moonen (Voorzitter Jonge Klimaatbeweging)
Jaap Wassink (Vice-President & Country Director Nederland, Coca-Cola Europacific Partners)
Hester Klein Lankhorst (Algemeen Directeur Afvalfonds Verpakkingen)

17.15 uur Gespreksronde 2:
Welke veranderingen zijn nodig in de plastic keten?

Dolly van den Akker (Corporate Relations Manager Mac Donald’s)
Wieger Droogh (Algemeen Directeur PreZero)
Wouter van Neerbos (Algemeen Directeur OBBOTEC)
John Vernooij (Algemeen Directeur Omrin)
Rik Hennink (Algemeen Directeur Kon. Hordijk Verpakkingen)
Erik Haverkort (Tweede Kamerlid VVD)
Mark van Waas (Senior beleidsadviseur leefomgeving VNG)
Hester Klein Lankhorst (Afvalfonds Verpakkingen)

18.00 uur Einde programma

Akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacy- en cookieverklaring Time to Speak 1 januari 2021
Jouw privacy is voor Time to Speak van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens. Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het evenementenplatform Time to Speak allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Time to Speak.

Toegang evenementenplatform
Via de registratiepagina krijg je toegang tot het evenement waar je je voor op wil geven. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij jouw:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer (voor eventuele SMS verificatie)
• E-mailadres
• Profielfoto (wanneer je deze upload)
• Chathistorie
• Stemresultaten
• Aan- en afloggedrag
Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.
 
Verstrekken aan derden
Wij werken samen met met de organisator van het evenement, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kan ontvangen. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Ons evenementenplatform gebruikt alleen technische cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons evenementenplatform werken dan niet goed meer. Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.
Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Bert Bouwknegt en is bereikbaar per e-mail op info@timetospeak.nl en per telefoon op 085-0230597 voor al jouw vragen en verzoeken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons evenementenplatform wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
  • Intrekken van toestemming;
  • Een bepaalde verwerking beperken; Pagina 3 van 3
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een email sturen naar info@timetospeak.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Time to Speak
Zuideinde 16 BG 7941GH Meppel 
E-mailadres: info@timetospeak.nl 
Telefoon: 085-0230597 
KvK nummer: 77931157 

Afvalfonds Verpakkingen